NSC: HET BOEK 

niet-sturende communicatie (Boom)

 


 BEKIJK EEN NIET-STUREND GESPREK

video NSC

  


 

 NIEUWS

Nieuwe website over 

'Echt luisteren'

www.echtluisteren.com

Op deze site:

Nieuwe training:

Training Luisterwandelaar o.a. voor wandelvrijwilligers

 

Reciproke praktijktraining:

Gezamenlijke training van clienten en beroepskrachten.

Info:0651063510

Welkom op de website Niet-sturende Communicatie!

NSC

De methode Niet-sturende Communicatie (NSC) is een jonge methode, door Ries van den Nieuwenhuizen vanuit zijn bureau Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen ontwikkeld voor de praktijk van de zorg en ondersteuning voor mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking. 

De directe aanleiding voor het ontwikkelen van NSC was het signaal dat cliënten met een verstandelijke beperking weinig ruimte kregen om zich te uiten zonder sturing en bemoeienis van de beroepskrachten. 

Op deze website wordt kort en krachtig uiteengezet wat NSC is, waar de methode voor ingezet kan worden en hoe beroepskrachten geschoold kunnen worden in het gebruik van de methode.

NSC is een manier van communicatie waarbij de cliënt door de beroepskracht in de gelegenheid gesteld wordt zichzelf op zijn of haar eigen manier te uiten. Het is belangrijk voor cliënten en hun omgeving  om de eigen meningen, gedachten, wensen, behoeften en belevenissen te kunnen uiten.NSC is geschikt voor mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking die zich verbaal (minimaal enigszins) betekenisvol kunnen uiten.

In de afgelopen jaren is op tal van plaatsen in Nederland veel ervaring opgedaan met de toepassing van de methode door beroepskrachten. Dat leidde tot een verdere aanpassing en verfijning. Ook werden trainingen ontwikkeld waarbij niet-sturende communicatie een belangrijk onderdeel is. De methode werd ook met succes aangepast voor andere doelgroepen zoals ouderen en kinderen: NSC bleek universeel toepasbaar te zijn.

  Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen, het bureau waarvan Ries van den Nieuwenhuizen eigenaar, directeur en trainer is, staat als trainingsbureau geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps onderwijs (zie www.crkbo.nl) en voldoet aan de kwaliteitscriteria die door het CRKBO gesteld zijn.

Privacy verklaring. 

 

 

Inhoud
UA-101616650-1